Δευτέρα, 23 Μαΐου 2011

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. είναι η εξής :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ.

Τσαρούχας Γεώργιος

Πρόεδρος

Στεργίου Στυλιανός

Αντιπρόεδρος

Χρυσούλα Καλλιόπη

Ταμίας

Φιλίππου Γεώργιος

Αναπληρωτής Ταμίας

Αντωνάκος Νικόλαος

Γραμματέας

Πειρουνάκη Μαρία

Αν. Γραμματέας

Αγγέλου Κωνσταντίνα

Μέλος

Βαλμά Ελένη

Μέλος

Καϊμακαμούδης Κωνσταντίνος

Μέλος